Propozície Hore dole Derešom - Kids

 

HORE-DOLE DEREŠOM - KIDS 2024 (2. ROČNÍK)

 

  • DÁTUM:    29.03.2024
  • MIESTO:   OTUPNÉ (JASNÁ, DEMANOVSKÁ DOLINA)
  • PREZENTÁCIA (VRÁTANE REGISTRÁCIE NA MIESTE):   od 16.00 do 16:30 hod.
  • ŠTARTOVNÉ:   DOBROVOĽNÉ  (každý pretekár obdrží upominekový darček) - výťažok z akcie poputuje na dobročinnú činnosť. 
  • ŠTART  U9:    16:45 hod.
  • ŠTART  U12 a U14:    17:00 hod.
  • OBČERSTVENIE:    v cieli
  • VYHODNOTENIE:    cca. 18.15 - 18.30 hod.

 

POVINNÁ VÝSTROJ
 
skialpové lyže, stúpacie pásy, lyžiarky, palice, prilba, čelovka (čelovka povinná iba pre kat. U12 a U14), štartové číslo (povinné pre všetky kategórie - zabezpečí organizátor)

 

REGISTRÁCIA (KATEGÓRIE)

Preteká sa v jednej z nasledovných kategórií: (podľa veku dovŕšeného v referenčnom roku). Referenčný rok začína pre každú sezónu od januára. To znamená, ak sa podujatie koná v decembri, roky sa počítajú od nasledujúceho roku.

Odporúčané kategórie mladých (viď. súťažný poriadok slovakskimo.sk):

U9    do 9r.           do 2011
U12  11-12r.      2013-2012
U14 13-14r.      2011-2010

 

ŠTART PRETEKOV

U9:  pretekári budú zoradení v štartovej zóne s predpísanou výbavou, lyžiarky upevnené vo viazaní

U12 a U14:  pretekári budú štartovať v obutých lyžiarkach - následne bežia k lyžiam (stúpacie pásy musia byť vopred nalepené), upínajú lyžiarky do viazania a pokračujú po vyznačenej trase

U9 + U12/U14:  po štarte pretekári vyšliapu po vyznačenej trase až k depu na vrchole (každá kategória má samostatné depo), kde si zlepia stúpacie pásy a pripravia sa na zlyžovanie do cieľa

 

Trasa pretekov bude značená vlajočkami (zelená farba-výstup, červená farba-zjazd), bude pripravená skialpová stopa a na trase budú kontroly, ktoré deťom v prípade potreby pomôžu, poradia..
Snahou organizátorov, aj nás rodičov, je viesť deti k samostatnosti. Samozrejme, ak bude mať dieťa opakovane problém - či už s použitím pásov alebo lyžiarok, usporiadatelia (v prípade nutnosti rodič) na trati deťom pomôžu.

 

Dodržiavajme tieto zásady:

  • rodič nesmie dieťaťu v depe pomáhať 
  • rodič má právo ísť ako doprovod počas celej trate - avšak vždy mimo prešliapanú trasu, resp. tak, aby nebránil ostatným v pohybe

 

UŽ ČOSKORO

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií