Propozície Hore-dole Derešom

 

Hore-dole Derešom  -  sú jednodňové skialpinistické preteky jednotlivcov odohrávajúce sa v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatrier, na jeho severnej strane – v lokalite Demänovská Dolina / Jasná. V roku 2024 organizujeme ich 7. ročník.

"Dereše" sa konajú výlučne vo voľnom teréne, pričom trať pozostáva z technických pasáží pri výstupoch (použitie fixov a stúpacích želiez) a zo strmých zjazdov - svahy so sklonom nad 40°.  Preteky sú náročné, vyžadujú od pretekára perfektnú fyzickú pripravenosť a technickú zručnosť.

Preteky sú zároveň 3. kolom Slovenského pohára v Skialpinizme v sezóne 2023 / 2024  a  3. kolom "HUDY Českého pohára v skialpinizme 2024".


Organizátor:  Hore-dole Derešom o.z.
Organizačný výbor: Lukáš Benický, Peter Húska, Matej Rumanský a pridelený technický delegát SSA
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba
Odborný garant: Stredisko lavínovej prevencie HZS

Dátum:  24.02.2024
Druh pretekov:  INDIVIDUAL
Štart:  Demänovská dolina – úpravňa vody Zadná voda (nad Hotelom Sorea Marmot)
Cieľ:  Demänovská dolina – Brhliská
Prevýšenie:  (+) 1800 m
Dĺžka trate:  +/- 13 km
Limit:  max. 150 pretekárov

Poznámka:  Miesto štartu sa môže líšiť, podľa aktuálnych snehových podmienok


Kategórie :

Preteká sa v jednej z nasledovných kategórií (podľa veku dovŕšeného v referenčnom roku). Referenčný rok začína pre každú sezónu od januára. To znamená, ak sa podujatie koná v decembri, roky sa počítajú od nasledujúceho roku.

 • U20 ŽENY  (19-20 r.)      2005 - 2004
 • U20 MUŽI   (19-20 r.)      2005 - 2004
 • U23 ŽENY  (21-23 r.)      2005 - 2001 (pri otvorení U20:  2003 - 2001)
 • U23  MUŽI  (21-23 r.)      2005 - 2001 (pri otvorení U20:  2003 - 2001)
 • MUŽI  (21-39 r.)      2005 - 1985
 • ŽENY  (21-39 r.)      2005 - 1985
 • VETERÁNKY  (40 r. a viac)      1984 - 19xx
 • VETERÁNI  (40 r. a viac)     1984 - 19xx

• kategórie U pretekajú v samostatných kategóriách.
• Pretekári nesmú pretekať naraz v dvoch kategóriách s výnimkou vyhodnotenia v absolútnom poradí.
• Kategórie budú otvorené, ak sa pretekov zúčastnia aspoň 3 pretekári, okrem U. Ak sa tak neudeje, zrušená kategória bude zlúčená s najbližšou.

Pozor – nové kategórie U20, U23 (otvorená/vyhlásená pri minimálnom počte 4 pretekári),
vytvorené na základe zvyšujúceho sa počtu sledovaných mladých. (cit. slovakskimo.sk/ 02_2024)

  Najlepší traja v jednotlivých kategóriách budú ocenení.


Poplatky:

Štartovné:  40 ,- EUR 

 • Členovia SSA:  30 ,- EUR   
 • Zamestnanci HZS:  0 ,- EUR   

(v rámci tohto poplatku sú zahrnuté: organizačné náklady, časomiera, občerstvenie v cieli, obed, ocenenia)


Prezentácia a Štart:

Prezentácia:

 • Miesto - Hotel Liptov 


Štart:  

 • Miesto štartu - Zadná voda
 • Hromadný štart
 • Pred štartom bude vykonaná kontrola lavínových prístrojov, náhodná kontola ostatnej výstroje/výzbroje

...viac podrobností v časti PROGRAM

 

Prevýšenie:  (+) 1800 m
Dĺžka:  +/13 km

Virtuálna prehliadka terénu v Derešoch v zimnom období:  TERRADRON

 1. Sedľo Poľany (koniec prvého výšľapu)
 2. Začiatok druhého výšľapu
 3. Koniec druhého výšľapu, zjazd do Spoločnej dolinky
 4. Spoločná dolinka, začiatok tretieho výšľapu
 5. Koniec tretieho vyšlapu, zjazd do hl. Dereškého kotla (žľab zo sedla pod Derešmi)
 6. Začiatok posledného-štvrtého výšľapu
 7. Lyže na batoh, mačky/cepín/ferratový set - postup na hl. hrebeň cez mohutné rebro hl. Dereškého kotla popri „Kohútiku“
 8. Začiatok posledného zjazdu, situovaný cez voľný terén (poza zábrany zjazdovej trate č.1), ďalej vedúci cez Dievčenský žľab, ponad Orliu skalu, končiaci na Brhliskách.

 

08:00 – 09:00        Prezentácia (Hotel Liptov)
09:00 – 09:15         Výklad trate (Zadná voda)
09:15 – 09:30          Príprava na štart, kontrola lavínových vyhľadávačov a náhodná kontola ostatnej výstroje
09:45                            Štart (Zadná voda)
12:00 – 14:30          Občerstvenie (Hotel Liptov)                      
14:30                             Ukončenie podujatia, voľný program

Poznámka: Výsledky pretekov budú k dispozícii online, nájdete ich pod nasledujúcim odkazom: VÝSLEDKY

 

POZOR:  UKONČENIE REGISTRÁCIE - 16.02.2024

 

 

 

STOP ČAS


LIMIT:  1 hod. za prvým pretekárom v danej kategórii na vopred určenom mieste

V prípade, ak uvedený limit pretekár nesplní, bude musieť z pretekov odstúpiť a ísť najkratšou trasou (určenou organizátorom) do cieľa. Pretekárom, ktorí nesplnili limit bude na tejto kontrole táto skutočnosť oznámená a budú z ďalšieho priebehu pretekov diskvalifikovaní. Stop čas je definovaný ako časový odstup od pretekára, ktorý prešiel sledovaným depom ako prvý. Pre všetky kategórie sa stanovuje osobitne! Hodnota stop času sa môže meniť v závislosti od podmienok na trati a v závislosti od dĺžky trate! Miesto stop času bude určené podla profilu (charakteru) trate…

 

MATERIÁL A VÝSTROJ

 

POVINNÁ VÝSTROJ A MATERIÁL (PRE JEDNOTLIVCA)

 

• Lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia, ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára. Minimálna hmotnosť jednej lyže s viazaním: pre mužov/ženy, U18  -780g/730g.
• Viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd. Viazanie s brzdou NIE JE pre nastávajúcu sezónu povinné. Pre pretekárov, ktorý máju v úmysle zúčastni sa medzinárodných podujatí je odporúčané používať viazania podľa predpisu ISMF s brzdou a bezpečnostným vypínaním. SSA má v pláne zaviesť povinne
viazanie s brzdou od sezóny 2024/25.
• Lyžiarky, dostatočne vysoké, aby zakryli členky, s gumenou podrážkou (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá. Minimálna hmotnosť jednej lyžiarky: pre mužov/ ženy, U18 – 500g/450g
• Pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané).
• Pár stúpacích pásov.
• Minimálne 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva - pretekové oblečenie, 2. vrstva - z vetru vzdorného materiálu.
• Minimálne 3 vrstvy oblečenia hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva- pretekové oblečenie, 2. vrstva - teplého oblečenia s dlhým rukávom, 3. vrstva - z vetru vzdorného materiálu s dlhým rukávom.
• Prilba je povinná počas celých pretekov a musí zodpovedať norme na zjazdové lyžovanie EN 1077.
• Lavínový prístroj: musí byť funkčný a vybavený štandardnou funkciou hľadania a vysielania na frekvencii 457 kHz s minimálne 3-anténami umiestnený v zazipsovanom vnútornom vrecku alebo na to určenom puzdre. Každý pretekár musí mať lavínový prístroj pevne prichytený na tele a skrytý pod vrstvami
oblečenia. Pretekár musí mať lavínový prístroj zapnutý počas celých pretekov. Ak pretekár zistí počas pretekov, že jeho lavínový prístroj nefunguje, je povinný nahlásiť to na najbližšej kontrole. Organizátor spoločne s hlavným rozhodcom rozhodnú o nasledovnom pokračovaní pretekára.
• Lavínová lopatka: rozmerov min. 20 x 20 cm s rúčkou a celkovou dĺžkou min. 50 cm a musí byť funkčná. Povinnosť nosiť lopatku platí pre preteky vo voľnom teréne mimo zjazdovky. Lavínová sonda v prípade, že sa podujatie koná mimo zjazdovej trate s dĺžkou min. 2,40 m Batoh s možnosťou upevnenia lyží s dostatočnou veľkosťou na uloženie povinnej výstroje, oddielom na mačky a pri pretekoch družstiev musí mať možnosť upevnenia dvoch párov lyží nezávisle.
• Hliníková fólia minimálne 1,8 m2.
• Lekárnička – 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka
• Okuliare s UV filtrom alebo priehľadný šilt
• Rukavice
• Lyžiarska čiapka alebo čelenka
• Píšťalka.
• Nabitý mobilný telefón
• Doklad totožnosti a karta poistenca
• Tekutiny
• 4. vrstva oblečenia
• Náhradné rukavice
• Buzola, mapa alebo GPS zariadenie. (nie mobilný telefón)
• Čelová lampa s dobrou svietivosťou
• Horolezecký čakan s min. dĺžkou 50 cm s UIAA certifikátom
• Pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekárovu lyžiarku bez upravovania aj s bezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA certifikát. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe.
• UIAA certifikovaná horolezecky úväz bez modifikácii a upravovania.
• Via ferrata set UIAA 128 certifikovaný s certifikovanými karabínami UIAA 121 (alternatíva:  2 ks plochá slučka podľa UIAA pravidiel, min. dĺžky 1 meter (obvod 2m), 2ks horolezecké karabíny zámkové s min. nosnosťou 22 kN UIAA)

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť, aký materiál sa bude počas pretekov používať. Zároveň si vyhradzuje právo zamietnuť alebo požadovať vymenenie výstroje, ak je chybná, alebo nevhodná. Pretekár je zodpovedný za vlastnú výstroj a musí dohliadať, aby bola funkčná a v súlade s pravidlami. V cieli sa kontroluje výstroj u všetkých pretekárov. Všetok materiál musí byť certifikovaný výrobcom.

 


 

Výstroj poskytnutá organizátorom:

Organizátor zabezpečí štartovné čísla, ktoré nesmú byť poškodené. Čísla pre kategórie jednotlivcov a družstiev môžu byť rozdielnych farieb. Organizátor môže zabezpečiť elektronické vybavenie (čip a pod.), ktoré bude použité ako časomiera a zároveň bude slúžiť pre kontrolu výsledkov preteku. Ďalší materiál, ktorý nie je zahrnutý v oficiálnych pravidlách a ktorý organizátor požaduje, musí byť poskytnutý organizátorom.   

 

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riadi sa v každom okamihu pokynmi organizátorov! Každý pretekár je povinný pri registracii doložiť podpísané prehlásenie, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci pre záťaž, ktorú skialpinistické podujatia vyžadujú. Prehlásenie je nutné si stiahnuť v časti REGISTRÁCIA.

 

“Na území SR podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté – deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony). Pre zlepšenie infomovania verejnosti o predajných miestach poistenia sme zriadili nasledujúci zoznam: viac na www.hzs.sk/poistenie“  (zdroj: www.hzs.sk)

Preteky Hore-dole Derešom (už len H-DD) sú v zmysle §9 uvedeného zákona nahlásené organizácii HZS. Každý účastník je povinný mať so sebou kompletnú povinnú výbavu (viď. Povinná výstroj a materiál) a byť poistený pre termín konania H-DD (24. februára 2024) vhodným typom poistenia. Poistenie musí pokrývať náklady na zásah HZS a musí sa vzťahovať na organizované verejné športové a turistické podujatia. Vo výlukách z poistenia by nemali byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť.

UPOZORNENIE: Výber vhodného druhu poistenia a overenie jeho aplikovateľnosti pre  H-DD 2024  je na zodpovednosti každého účastníka pretekov. Informácie o poistení na tejto stránke sú informatívneho charakteru a organizátor v žiadnom prípade nezodpovedá za typ poistenia, ktoré si účastník uzatvorí pre preteky Hore-dole Derešom 2024 !

 

Doping je striktne zakázaný! 

 

V prípade existujúceho podozrenie z dopingu, budú nariadené testy. Kontrolné procedúry a následný trest musí zodpovedať odporúčaniam WADA. Organizátor musí vyhradiť špeciálny priestor (oddelený min. clonou) pre lekára povereného sledovaním pretekárov. Oficiálny zoznam zakázaných látok je v súlade so zoznamom WADA.

 

Riadi sa pravidlami ISMF na aktuálnu sezónu. Obzvlášť upozorňujeme na nasledovné pravidlá:

 • Obdržanie externej pomoci: pomoc pri výstupoch alebo zjazdoch = diskvalifikácia. Za externú pomoc sa nepovažuje výmena zlomenej  paličky a lyže.
 • Pretekár musí na každom stanovišti položiť obidve palice na zem a následne si ich môže vziať až po ukončení manipulácie s výstrojom = 1  trestná minúta individuál, 15 sekúnd šprint resp. vertikál.
 • Pred odjazdom do zjazdu si musí pásy zbaliť tak, aby nevytŕčali spod oblečenia = 1 trestná minúta individuál, 15 sekúnd šprint resp. vertikál.
 • Akákoľvek chýbajúca výstroj na kontrole alebo v cieli = 3 trestné minúty
 • Nekompletné družstvo opúšťajúce kontrolné stanovište = diskvalifikácia.
 • Nápoje alebo jedlo podané mimo určenej zóny alebo iné formy pomoci posúdené porotou od 5 trestných minút po diskvalifikáciu. Za cudziu pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci.
 • Pozitívny dopingový nález = diskvalifikácia.
 • Zanechanie materiálu alebo odpadkov = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Kráčanie bez lyží alebo korčuľovanie na paralelnej trati, nenalepenie alebo nezlepenie si pásov, nerešpektovanie príkazov organizátora a nepoužitie povinnej výstroje na určených miestach = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nerešpektovanie značenia trate = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nedodržiavanie pravidiel fair-play = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Chýbajúce lyže, prilba, topánky, lavínový prístroj /vypnutý, chýbajúci, nefunkčný/ = diskvalifikácia.
 • Vážne ohrozenie prírody = diskvalifikácia.
 • Ak pretekár neprejde cez kontrolu = diskvalifikácia.
 • Zlyhanie pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel = diskvalifikácia.
 • Akákoľvek akcia znamenajúca priamo nebezpečenstvo alebo ohrozovanie bezpečia, neposkytnutie prvej pomoci počas pretekov = diskvalifikácia.

 

Všetky protesty musia byť v písomnej forme odovzdané organizátorom max. do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov. Čas, kedy budú následne zverejnené výsledky v prípade prijatia protestu, musí byť vopred oznámený organizátorom. Diskusie budú prebiehať na mieste určenom organizátorom. Všetky pripomienky musia byť doložené čiastkou 10 EUR, ktorá však nebude vrátená v prípade nepriaznivého výsledku. Protesty sa podávajú jednotlivo za každého pretekára alebo družstvo. Protest musí byť rozhodnutý max. do 1 hodiny.

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií