Propozície Hore-dole Derešom

Hore-dole Derešom  sú jednodňové skialpinistické preteky jednotlivcov odohrávajúce sa v centrálnom hrebeni pohoria Nízke Tatry (na jeho severnej strane – v lokalite Demänovská Dolina / Jasná). Preteky sú už po druhý rok za sebou oficiálnymi Majsrovstvami Slovenskej Republiky v Skialpinizme a zároveň sú zaradené do Českého pohára v Skialpinizme. Konajú sa výlučne vo voľnom teréne, pričom trať pozostáva z technických pasáží pri výstupoch (použitie fixov a stúpacích želiez) a zo strmých zjazdov (svahy so sklonom do 40°).  Preteky sú náročné, vyžadujú od pretekára perfektnú fyzickú pripravenosť  a technickú zručnosť .

Dátum:  29.02.2020
Druh pretekov:  INDIVIDUAL
Štart:  Demänovská dolina – úpravňa vody „Zadná voda“ (nad Hotelom Sorea Marmot)
Cieľ:  Demänovská dolina – Brhliská
Prevýšenie:  (+) 2000 m
Dĺžka trate:  14 km
Limit:  150 pretekárov


STOP ČAS:  1 hod. 20 min. za prvým pretekárom v danej kategórii. V prípade, ak uvedený limit pretekár nesplní, bude musieť z pretekov odstúpiť a ísť najkratšou trasou (určenou organizátorom) do cieľa. Pretekárom, ktorí nesplnili limit bude na tejto kontrole táto skutočnosť oznámená a budú z ďalšieho priebehu pretekov diskvalifikovaní. Stop čas je definovaný ako časový odstup od pretekára, ktorý prešiel sledovaným depom ako prvý. Pre všetky tri kategórie sa stanovuje osobitne! Hodnota stop času sa môže meniť v závislosti od podmienok na trati a v závislosti od dĺžky trate! Miesto stop času bude určené podla profilu (charakteru) trate…

Organizátor:  Hore-dole Derešom o.z.
Organizačný výbor: Lukáš Benický, Peter Húska, Matej Rumanský
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba Nízke Tatry
Odborný garant: Stredisko lavínovej prevencie HZS
Kategórie (Najlepší traja v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny)

 • JUNIORKY   (2000 – 2002)
 • JUNIORI   (2000 – 2002)
 • SENIORKY   (1981 – 1999)
 • SENIORI   (1981 – 1999)
 • VETERÁNKY   (1980 a staršie)
 • VETERÁNI   (1980 a starší)

Štartovné (v rámci tohto poplatku je zahrnuté:  organizačné náklady, občerstvenie v cieli, obed, upomienkový predmet, vecné ceny pre 3 najlepších v každej kategórii, tombola) :

40 ,- EUR  (elektronická platba uskutočnená najneskôr do 5 kalendárnych dní od registrácie pretekára)
UPOZORNENIE:  členovia SSA zľava 15%  (34 ,- EUR)

Štartovné sa po 15.02.2020 nevracia !!!

Prevýšenie/ Elevation gain – 2000 m
Dĺžka/ Distance – 14 km

 1. Sedľo Poľany (koniec prvého výšľapu)
 2. Začiatok druhého výšľapu
 3. Koniec druhého výšľapu, zjazd do Spoločnej dolinky
 4. Spoločná dolinka, začiatok tretieho výšľapu
 5. Koniec tretieho vyšlapu, zjazd do hl. Dereškého kotla (žľab zo sedla pod Derešmi)
 6. Začiatok posledného-štvrtého výšľapu na hl. hrebeň cez mohutné rebro hl. Dereškého kotla popri „Kohútiku“
 7. Začiatok posledného zjazdu, situovaný cez voľný terén (poza zábrany zjazdovej trate č.1), ďalej vedúci cez Dievčenský žľab, ponad Orliu skalu, končiaci na Brhliskách – Cieľ preteku.

07:30 – 08:30       Prezentácia (Hotel Liptov / Retro Bar – 2. poschodie)
08:30 – 09:00       Výklad trate (Hotel Liptov / Retro Bar – 2. poschodie)
09:00 – 09:15       Presun na štart
09:30                      Štart (hromadný štart, všetky kategórie)
12:00 – 14:30       Občerstvenie v cieli (stredisko Brhliská), obed (Hotel Liptov / Reštaurácia – 1. poschodie)
14:30                      Vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien pre víťazky/víťazov (Hotel Liptov / Retro Bar – 2. poschodie)
15:00                      Ukončenie podujatia

MATERIÁL A VÝSTROJ

POVINNÁ VÝSTROJ A MATERIÁL (PRE JEDNOTLIVCA)

 • Lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára. Viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd.
 • Lyžiarky, dostatočne vysoké aby zakryli členky, s podrážkou VIBRAM (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá.
 • Pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané).
 • 2 páry stúpacích pásov.
 • Minimálne 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva – pretekové oblečenie, 2. vrstva – z vetru vzdorného materiálu.
 • Minimálne 3 vrstvy oblečenia hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva – pretekové oblečenie, 2. vrstva – teplého oblečenia s dlhým rukávom, 3. vrstva – z vetru vzdorného materiálu s dlhým rukávom.
 • Lavínový prístroj: musí byť funkčný a vybavený štandardnou funkciou hľadania a vysielania na frekvencii 457 kHz. Každý pretekár musí mať lavínový prístroj pevne prichytený na tele a skrytý pod vrstvami oblečenia. Pretekár musí mať lavínový prístroj zapnutý počas celého preteku. Ak pretekár zistí počas preteku, že jeho lavínový prístroj nefunguje, je povinný nahlásiť to na najbližšej kontrole. Organizátor spoločne s hlavným rozhodcom rozhodnú o nasledovnom pokračovaní pretekára.
 • Lavínová sonda v prípade, že sa podujatie koná mimo zjazdovej trate s dĺžkou min. 2,00 m.
 • Lavínová lopatka: rozmerov min. 20 x 20 cm s rúčkou a celkovou dĺžkou min. 50 cm a musí byť certifikovaná výrobcom. Lavínová lopatka nesmie byť upravovaná, pretekár zodpovedá za jej funkčnosť. Povinnosť nosiť lopatku platí pre preteky vo voľnom teréne mimo zjazdovky.
 • Batoh s možnosťou upevnenia lyží a veľkosti min. 20 l.
 • Prilba je povinná počas celého preteku a musí zodpovedať norme EN 12492 (UIAA106).
 • Rukavice
 • Lyžiarska čiapka alebo čelenka
 • Hliníková fólia minimálne 1,8 m².
 • Lekárnička – 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka
 • Mobilný telefón s nabitou batériou (číslo, ktoré pretekár uviedol pri registrácií)
 • Okuliare s UV filtrom alebo priehľadný šilt
 • Tekutiny..
 • Buzola, mapa oblasti konania preteku, píšťalka
 • Horolezecký čakan s min. dĺžkou 40 cm s UIAA certifikátom
 • Pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekárovu lyžiarku bez upravovania aj s bezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA certifikát. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe.
 • UIAA certifikovaná horolezecká sedačka bez modifikácii a upravovania.
 • Zaisťovací prusík (1ks)
 • via ferrata set UIAA certifikovaný (môžu byť 2 šité slučky s min. nosnosťou 22 KN o min. dĺžke 120cm. + 2 horolezecké karabíny s min. nosnosťou 22 kN UIAA, z toho 1 zámková).
 • Výstroj poskytnutá organizátorom
 • Organizátor zabezpečí štartovné čísla, ktoré nesmú byť poškodené
 • Štartovné čísla musia mať pretekári umiestnené viditeľne na batohu
 • Organizátor môže zabezpečiť elektronické vybavenie (čip a pod.), ktoré môže byť použité ako časomiera a zároveň bude slúžiť pre kontrolu výsledkov pretekov

Ďalší materiál, ktorý nie je zahrnutý v oficiálnych pravidlách a ktorý organizátor požaduje, musí byť poskytnutý organizátorom
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť aký materiál sa bude počas pretekov používať. Zároveň si vyhradzuje právo zamietnuť alebo požadovať vymenenie výstroje ak je chybná alebo nevhodná. Pretekár je zodpovedný za vlastnú výstroj a musí dohliadať, aby bola funkčná a v súlade s pravidlami. V cieli sa kontroluje výstroj u všetkých pretekárov. Všetok materiál musí byť certifikovaný výrobcom.

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riadi sa v každom okamihu pokynmi organizátorov! Každý pretekár je povinný pri prezentácii doložiť podpísané prehlásenie, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci pre záťaž , ktoré skialpinistické podujatia vyžadujú. Prehlásenie je nutné si stiahnuť v časti REGISTRÁCIA.

“Na území SR podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté – deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony). Pre zlepšenie infomovania verejnosti o predajných miestach poistenia sme zriadili nasledujúci zoznam: viac na www.hzs.sk/poistenie“  (zdroj: www.hzs.sk)

Preteky Hore-dole Derešom (už len HDD) sú v zmysle §9 uvedeného zákona nahlásené organizácii HZS. Každý účastník je povinný mať so sebou kompletnú povinnú výbavu (viď. Povinná výstroj a materiál) a byť poistený pre termín konania HDD (29. februára 2020) vhodným typom poistenia. Poistenie musí pokrývať náklady na zásah HZS a musí sa vzťahovať na organizované verejné športové a turistické podujatia. Vo výlukách z poistenia by nemali byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť.

UPOZORNENIE: Výber vhodného druhu poistenia a overenie jeho aplikovateľnosti pre  HDD 2020  je na zodpovednosti každého účastníka pretekov. Informácie o poistení na tejto stránke sú informatívneho charakteru a organizátor v žiadnom prípade nezodpovedá za typ poistenia, ktoré si účastník uzatvorí pre preteky Hore-dole Derešom 2020!

Doping je striktne zakázaný!

Riadi sa pravidlami ISMF na aktuálnu sezónu 2020

 • Obdržanie externej pomoci: pomoc pri výstupoch alebo zjazdoch = diskvalifikácia. Za externú pomoc sa nepovažuje výmena zlomenej paličky a lyže.
 • Pretekár musí na každom stanovišti položiť obidve palice na zem a následne si ich môže vziať až po ukončení manipulácie s výstrojov = 1 trestná minúta
 • Pred odjazdom do zjazdu si musí pásy zbaliť, tak aby nevytŕčali z pod oblečenia = 1 trestná minúta
 • Akákoľvek chýbajúca výstroj na kontrole alebo v cieli = 3 trestné minúty
 • Nápoje alebo jedlo podané mimo určenej zóny alebo iné formy pomoci posúdené porotou = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu. Za cudziu pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci.
 • Pozitívny dopingový nález = diskvalifikácia.
 • Zanechanie materiálu alebo odpadkov = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Kráčanie bez lyží alebo korčuľovanie na paralelnej trati, nenalepenie alebo nezlepenie si pásov, nerešpektovanie príkazov organizátora a nepoužitie povinnej výstroje na určených miestach = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nerešpektovanie značenia trate = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nedodržiavanie pravidiel fair-play = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Chýbajúce lyže, prilba, topánky, lavínový prístroj /vypnutý, chýbajúci, nefunkčný/ = diskvalifikácia.
 • Vážne ohrozenie prírody = diskvalifikácia.
 • Ak pretekár neprejde cez kontrolu = diskvalifikácia.
 • Zlyhanie pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel = diskvalifikácia.
 • Akákoľvek akcia znamenajúca priamo nebezpečenstvo alebo ohrozovanie bezpečia, neposkytnutie prvej pomoci počas pretekov = diskvalifikácia.

Všetky protesty musia byť v písomnej forme odovzdané organizátorom max. do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov. Čas, kedy budú následne zverejnené výsledky v prípade prijatia protestu, musí byť vopred oznámený organizátorom. Diskusie budú prebiehať na mieste určenom organizátorom. Všetky pripomienky musia byť doložené čiastkou 10 EUR, ktorá však nebude vrátená v prípade nepriaznivého výsledku. Protesty sa podávajú jednotlivo za každého pretekára alebo družstvo. Protest musí byť rozhodnutý max. do 1 hodiny.

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií