Propozície Hore-dole Derešom

Hore-dole Derešom sú jednodňové skialpinistické preteky jednotlivcov odohrávajúce sa v centrálnom hrebeni pohoria Nízke Tatry (na jeho severnej strane – v lokalite Demänovská Dolina / Jasná). Preteky boli po minulé roky Majstrovstvami Slovenskej Republiky v Skialpinizme, zároveň boli zaradené do Českého pohára v Skialpinizme. V roku 2021 (5. ročník) sú zaradené do Slovenského a Českého pohára. 

Dereše sa konajú výlučne vo voľnom teréne, pričom trať pozostáva z technických pasáží pri výstupoch (použitie fixov a stúpacích želiez) a zo strmých zjazdov - svahy so sklonom do 40°.  Preteky sú náročné, vyžadujú od pretekára perfektnú fyzickú pripravenosť a technickú zručnosť.


Organizátor:  Hore-dole Derešom o.z.
Organizačný výbor: Lukáš Benický, Peter Húska, Matej Rumanský a pridelený technický delegát SSA
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba
Odborný garant: Stredisko lavínovej prevencie HZS

Dátum:  27.02.2021
Druh pretekov:  INDIVIDUAL
Štart:  Demänovská dolina – úpravňa vody „Zadná voda“ (nad Hotelom Sorea Marmot)
Cieľ:  Demänovská dolina – Brhliská
Prevýšenie:  (+) 1800 m
Dĺžka trate:  14 km
Limit:  150 pretekárov


Kategórie :

 • U20  (2001 - 2003)
 • Seniori  (1982 - 2000)
 • Seniorky  (1982 - 2000)
 • Veteráni  (1981 a starší)
 • Veteránky  (1981 a staršie)

(najlepší traja v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny)


Regitrácia + Štart ("COVID REŽIM")

Registrácia:  Registrácia 5. ročníka sa uskutoční v exteréri, za prísnych hygienických opatrení...

 • Miesto registrácie - Zadná voda (GPS: 48°57'50.8"N 19°34'13.5"E)
 • Nasadené ochranné rúško horných dýchacích ciest
 • Negatívny antigénový test starý max. 48 hod. 
 • U zahraničných súťažiacich akceptujeme aj certifikát s negatívnym výsledkom z ich domovskej krajiny, starý max. 48 hod.
 • Dodržiavanie bezpečného odstupu min. 2 m
 • Dodržiavanie ďalších bezpečnostných pokynov usporiadateľa

Štart:  Štartovať sa bude v skupinách po 3 min. intervaloch, ochranné rúško si dáva pretekár dole 1 min. pred štartom...

 • Kontrola lavínových prístrojov
 • Zoradenie pretekárov v 10-členných skupinách, podľa celkového poradia 4. ročníka H-DD), začínajú najrýchlejší pretekári, po 3 minútach nasleduje ďalšia skupina
 • skupina bude 1 min. pred štartom vyzvaná na odloženie ochranných rúšok
 • po prejdení cieľa si je pretekár povinný opätovne nasadiť rúško na horné dýchacie cesty

Stop čas:  1 hod. 20 min. za prvým pretekárom v danej kategórii. V prípade, ak uvedený limit pretekár nesplní, bude musieť z pretekov odstúpiť a ísť najkratšou trasou (určenou organizátorom) do cieľa. Pretekárom, ktorí nesplnili limit bude na tejto kontrole táto skutočnosť oznámená a budú z ďalšieho priebehu pretekov diskvalifikovaní. Stop čas je definovaný ako časový odstup od pretekára, ktorý prešiel sledovaným depom ako prvý. Pre všetky tri kategórie sa stanovuje osobitne! Hodnota stop času sa môže meniť v závislosti od podmienok na trati a v závislosti od dĺžky trate! Miesto stop času bude určené podla profilu (charakteru) trate…


Štartovné:  XX ,- EUR (v rámci tohto poplatku sú zahrnuté: organizačné náklady, časomiera, občerstvenie v cieli, vecné ceny pre 3 najlepších v každej kategórii)

 • UPOZORNENIE:  členovia SSA zľava 15%  (výsledná suma:  XX ,- EUR)

Prevýšenie:  (+)1800 m
Dĺžka: 14 km

 1. Sedľo Poľany (koniec prvého výšľapu)
 2. Začiatok druhého výšľapu
 3. Koniec druhého výšľapu, zjazd do Spoločnej dolinky
 4. Spoločná dolinka, začiatok tretieho výšľapu
 5. Koniec tretieho vyšlapu, zjazd do hl. Dereškého kotla (žľab zo sedla pod Derešmi)
 6. Začiatok posledného-štvrtého výšľapu na hl. hrebeň cez mohutné rebro hl. Dereškého kotla popri „Kohútiku“
 7. Začiatok posledného zjazdu, situovaný cez voľný terén (poza zábrany zjazdovej trate č.1), ďalej vedúci cez Dievčenský žľab, ponad Orliu skalu, končiaci na Brhliskách – Cieľ preteku.

07:30 – 08:30       Registrácia (Zadná voda)
08:30 – 09:00       Výklad trate (Zadná voda)
09:00 – 09:15       Príprava na štart, kontrola lavínových vyhľadávačov a náhodná kontola ostatnej výstroje
09:30                      Štart (štart v 10 členných družstvách, podľa celkového umiestnenia - sezóna 19/20)
12:00 – 14:30       Občerstvenie v cieli (stredisko Brhliská)                      
14:35                      Ukončenie podujatia

Poznámka:  odovzdávanie cien pre víťazky/víťazov prebehne dodatočne. Výsledky pretekov budú k dispozícii online, nájdete ich pod nasledujúcim odkazom: VÝSLEDKY

MATERIÁL A VÝSTROJ

POVINNÁ VÝSTROJ A MATERIÁL (PRE JEDNOTLIVCA)

 • Lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia, ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára. Viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd.

 • Lyžiarky, dostatočne vysoké, aby zakryli členky, s podrážkou VIBRAM (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá.

 • Pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané).

 • Pár stúpacích pásov.

 • Minimálne 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva - pretekové oblečenie, 2. vrstva - z vetru vzdorného materiálu.

 • Minimálne 3 vrstvy oblečenia hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva- pretekové oblečenie, 2. vrstva - teplého oblečenia s dlhým rukávom, 3. vrstva - z vetru vzdorného materiálu s dlhým rukávom.

 • Prilba je povinná počas celého preteku a musí zodpovedať norme EN 12492 (UIAA106). Do pozornosti: Od sezóny 2020/2021 bude povinná prilba s certifikátom na zjazdové lyžovanie EN 1077.

 • Lavínový prístroj: musí byť funkčný a vybavený štandardnou funkciou hľadania a vysielania na frekvencii 457 kHz. Do pozornosti: Od sezóny 2020/2021 bude povinný 3 anténový lavínový prístroj umiestnený v zazipsovanom vnútornom vrecku. Každý pretekár musí mať lavínový prístroj pevne prichytený na tele a skrytý pod vrstvami oblečenia. Pretekár musí mať lavínový prístroj zapnutý počas celého preteku. Ak pretekár zistí počas preteku, že jeho lavínový prístroj nefunguje, je povinný nahlásiť to na najbližšej kontrole. Organizátor spoločne s hlavným rozhodcom rozhodnú o nasledovnom pokračovaní pretekára.

 • Lavínová lopatka: rozmerov min. 20 x 20 cm s rúčkou a celkovou dĺžkou min. 50 cm a musí byť funkčná. Povinnosť nosiť lopatku platí pre preteky vo voľnom teréne mimo zjazdovky.

 • Lavínová sonda v prípade, že sa podujatie koná mimo zjazdovej trate s dĺžkou min. 2,40 m 

 • Batoh s možnosťou upevnenia lyží a veľkosti min. 20 l.

 • Hliníková fólia minimálne 1,8 m2.

 • Lekárnička – 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka

 • Okuliare s UV filtrom alebo priehľadný šilt

 • Rukavice

 • Lyžiarska čiapka alebo čelenka

 • Zaisťovací prusík (1ks)

 • Tekutiny

 • Mapa oblasti alebo GPS zariadenie.

 • Píšťalka.

 • Mobilný telefón s nabitou batériou (číslo, ktoré pretekár uviedol pri registrácií)
 • Horolezecký čakan s min. dĺžkou 50 cm s UIAA certifikátom

 • Pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekárovu lyžiarku bez upravovania aj s bezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA certifikát. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe.

 • UIAA certifikovaná horolezecká sedačka bez modifikácii a upravovania.

 • Via ferrata set UIAA certifikovaný (môžu byť 2 šité slučky s min. nosnosťou 22 KN o min. dĺžke 120cm. + 2 horolezecké karabíny s min. nosnosťou 22 kN UIAA)

 • Čísla vydané organizátorom sa musia nosiť na viditeľných miestach určených pre tento účel po celú dobu trvania preteku. Čísla budú pevne prichytené na pravom stehne pretekára a na batohu. Pravé stehno sa využíva aj na pretekoch ISMF a sú tomu prispôsobené kombinézy. Čísla nesmú byť upravované tak, aby sa znížila ich čitateľnosť. Organizátor môže žiadať ich vrátenie po príchode pretekára do cieľa.

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť, aký materiál sa bude počas pretekov používať. Zároveň si vyhradzuje právo zamietnuť alebo požadovať vymenenie výstroje, ak je chybná, alebo nevhodná. Pretekár je zodpovedný za vlastnú výstroj a musí dohliadať, aby bola funkčná a v súlade s pravidlami. V cieli sa kontroluje výstroj u všetkých pretekárov. Všetok materiál musí byť certifikovaný výrobcom.


Výstroj poskytnutá organizátorom:

Organizátor zabezpečí štartovné čísla, ktoré nesmú byť poškodené. Čísla pre kategórie jednotlivcov a družstiev môžu byť rozdielnych farieb. Organizátor môže zabezpečiť elektronické vybavenie (čip a pod.), ktoré bude použité ako časomiera a zároveň bude slúžiť pre kontrolu výsledkov preteku. Ďalší materiál, ktorý nie je zahrnutý v oficiálnych pravidlách a ktorý organizátor požaduje, musí byť poskytnutý organizátorom.   

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riadi sa v každom okamihu pokynmi organizátorov! Každý pretekár je povinný pri registracii doložiť podpísané prehlásenie, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci pre záťaž, ktorú skialpinistické podujatia vyžadujú. Prehlásenie je nutné si stiahnuť v časti REGISTRÁCIA.

“Na území SR podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté – deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony). Pre zlepšenie infomovania verejnosti o predajných miestach poistenia sme zriadili nasledujúci zoznam: viac na www.hzs.sk/poistenie“  (zdroj: www.hzs.sk)

Preteky Hore-dole Derešom (už len H-DD) sú v zmysle §9 uvedeného zákona nahlásené organizácii HZS. Každý účastník je povinný mať so sebou kompletnú povinnú výbavu (viď. Povinná výstroj a materiál) a byť poistený pre termín konania H-DD (27. februára 2021) vhodným typom poistenia. Poistenie musí pokrývať náklady na zásah HZS a musí sa vzťahovať na organizované verejné športové a turistické podujatia. Vo výlukách z poistenia by nemali byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť.

UPOZORNENIE: Výber vhodného druhu poistenia a overenie jeho aplikovateľnosti pre  H-DD 2021  je na zodpovednosti každého účastníka pretekov. Informácie o poistení na tejto stránke sú informatívneho charakteru a organizátor v žiadnom prípade nezodpovedá za typ poistenia, ktoré si účastník uzatvorí pre preteky Hore-dole Derešom 2021!

Doping je striktne zakázaný! V prípade existujúceho podozrenie z dopingu, budú nariadené testy. Kontrolné procedúry a následný trest musí zodpovedať odporúčaniam WADA. Organizátor musí vyhradiť špeciálny priestor (oddelený min. clonou) pre lekára povereného sledovaním pretekárov. Oficiálny zoznam zakázaných látok je v súlade so zoznamom WADA.

Riadi sa pravidlami ISMF na aktuálnu sezónu. Obzvlášť upozorňujeme na nasledovné pravidlá:

 • Obdržanie externej pomoci: pomoc pri výstupoch alebo zjazdoch = diskvalifikácia. Za externú pomoc sa nepovažuje výmena zlomenej  paličky a lyže.
 • Pretekár musí na každom stanovišti položiť obidve palice na zem a následne si ich môže vziať až po ukončení manipulácie s výstrojom = 1  trestná minúta individuál, 15 sekúnd šprint resp. vertikál.
 • Pred odjazdom do zjazdu si musí pásy zbaliť tak, aby nevytŕčali spod oblečenia = 1 trestná minúta individuál, 15 sekúnd šprint resp. vertikál.
 • Akákoľvek chýbajúca výstroj na kontrole alebo v cieli = 3 trestné minúty
 • Nekompletné družstvo opúšťajúce kontrolné stanovište = diskvalifikácia.
 • Nápoje alebo jedlo podané mimo určenej zóny alebo iné formy pomoci posúdené porotou od 5 trestných minút po diskvalifikáciu. Za cudziu pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci.
 • Pozitívny dopingový nález = diskvalifikácia.
 • Zanechanie materiálu alebo odpadkov = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Kráčanie bez lyží alebo korčuľovanie na paralelnej trati, nenalepenie alebo nezlepenie si pásov, nerešpektovanie príkazov organizátora a nepoužitie povinnej výstroje na určených miestach = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nerešpektovanie značenia trate = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nedodržiavanie pravidiel fair-play = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Chýbajúce lyže, prilba, topánky, lavínový prístroj /vypnutý, chýbajúci, nefunkčný/ = diskvalifikácia.
 • Vážne ohrozenie prírody = diskvalifikácia.
 • Ak pretekár neprejde cez kontrolu = diskvalifikácia.
 • Zlyhanie pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel = diskvalifikácia.
 • Akákoľvek akcia znamenajúca priamo nebezpečenstvo alebo ohrozovanie bezpečia, neposkytnutie prvej pomoci počas pretekov = diskvalifikácia.

Všetky protesty musia byť v písomnej forme odovzdané organizátorom max. do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov. Čas, kedy budú následne zverejnené výsledky v prípade prijatia protestu, musí byť vopred oznámený organizátorom. Diskusie budú prebiehať na mieste určenom organizátorom. Všetky pripomienky musia byť doložené čiastkou 10 EUR, ktorá však nebude vrátená v prípade nepriaznivého výsledku. Protesty sa podávajú jednotlivo za každého pretekára alebo družstvo. Protest musí byť rozhodnutý max. do 1 hodiny.

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií