Kontakt

Sídlo:  Pavčina Lehota 145, 031 01, Slovenská republika
IČO:  51257017
Číslo účtu:  1477686008/1111
IBAN:  SK4211110000001477686008
SWIFT/BIC:  UNCRSKBX

hore.dole.deresom@gmail.com
+421 903 624 032 

Organizátori

Lukáš Benický
Peter Húska
Matej Rumanský
A mnohí ďalší kamaráti, skialpinisti a horolezci, za čo sme im veľmi vďační!
Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií