+

MAPA TRATE

/ FEB 2019 /


Prevýšenie/ Elevation gain – 2400 m
Dĺžka/ Distance – 15 km


1.) Sedľo Poľany (koniec prvého výšľapu)
2.) Začiatok druhého výšľapu
3.) Koniec druhého výšľapu, zjazd do Spoločnej dolinky
4.) Spoločná dolinka, začiatok tretieho výšľapu
5.) Koniec tretieho vyšlapu, zjazd do hl. Dereškého kotla (žľab zo sedla pod Derešmi)
6.) Začiatok posledného-štvrtého výšľapu na hl. hrebeň cez mohutné rebro hl. Dereškého kotla popri „Kohútiku“
7.) Začiatok posledného zjazdu, situovaný cez voľný terén (poza zábrany zjazdovej trate č.1), ďalej vedúci cez Dievčenský žľab, ponad Orliu skalu, končiaci na Brhliskách – Cieľ preteku.POZNÁMKA: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate, prípadne zrušenie preteku a to vplyvom nepriaznivého počasia v deň konania preteku, alebo vplyvom nevhodných podmienok vo viacerých miestach trate. Uvedené číselné údaje majú orientačný charakter.