+

TERÉNNY VERTIKAL

.

Terénny vertikal – sú nové skialpinistické preteky odohrávajúce sa v centrálnom hrebeni pohoria Nízke Tatry (v lokalite Demänovská Dolina / Jasná)  a  sú zaradené do Slovenského a Českého pohára v skialpinizme pre sezónu 2018/2019. Preteky sa konajú prevažne vo voľnom teréne s min. prevýšením 1000 m,  pričom trať pozostáva z technických pasáží (možnosť použitia fixov a stúpacích želiez).  Preteky sú náročné, vyžadujú od pretekára perfektnú fyzickú pripravenosť  a technickú zručnosť .


 • Dátum:  10.02.2019 (nedeľa)
 • Druh pretekov:  VERTIKAL
 • Štart:  miesto v závislosti od snehových podmienok
 • Cieľ:  Chopok (2024 m n.m.)
 • Prevýšenie:  (+) 1000 m
 • Limit:  100 pretekárov

 

 • Organizátor:  Hore-dole Derešom o.z.
 • Organizačný výbor: Lukáš Benický, Igor Žiak, Peter Húska, Matej Rumanský
 • Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba Nízke Tatry
 • Odborný garant: Stredisko lavínovej prevencie HZS

Kategórie (Najlepší traja v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny)

 • JUNIORKY   (1999 – 2001)
 • JUNIORI   (1999 – 2001)
 • SENIORKY   (1980 – 1998)
 • SENIORI   (1980 –  1998)
 • VETERÁNKY   (1979 a staršie)
 • VETERÁNI   (1979 a starší)

Štartovné (v rámci tohto poplatku sú zahrnuté:  organizačné náklady, občerstvenie v cieli, ceny pre víťazov)

 • 20.- EUR  (elektronická platba uskutočnená ihneď po registrácii pretekára, uhradená do  08.02.2019)
 • 20.- EUR  (presná hotovosť v deň konania pretekov 10. 02. 2019, platba sa uskutoční pri prezentácií pretekára)

      !!! UPOZORNENIE:  členovia SSA zľava 15%  (17.- EUR) !!!


PROGRAM

 • 07:00 – 07:45     Prezentácia (Stredisko Jasná/Lúčky 943m, nafukovací stan na konci zjazdovej trate č.14)
  07:45 – 07:55      Výklad trate (Stredisko Jasná/Lúčky 943m, nafukovací stan na konci zjazdovej trate č.14)
 • 07:55                    Presun na štart (Stredisko Jasná/Lúčky 943m, koniec zjazdovej trate č.14)
  08:00                   Štart (hromadný štart, všetky kategórie naraz)
 • 11:00 – 11.30       Vyhodnotenie pretekov + vyhlásenie výsledkov (stredisko Jasná/Záhradky 1028m, HOTEL SKI)
  12:00                    Ukončenie podujatia, relax, voľná zábava (HOTEL SKI)

 MATERIÁL A VÝSTROJ

POVINNÁ VÝSTROJ A MATERIÁL (PRE JEDNOTLIVCA)


 • Lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Základná dĺžka lyží nesmie byť kratšia ako 160 cm pre mužov a 150 cm pre ženy. Dĺžka môže byť aj kratšia ale nesmie byť pod hranicou 90% výšky pretekára. Viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd.
 • Lyžiarky, dostatočne vysoké aby zakryli členky, s podrážkou VIBRAM (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá.
 • Pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s max. priemerom 25 mm a krúžkom na konci (oceľové krúžky sú zakázané).
 • 1 pár stúpacích pásov.
 • Minimálne 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva – pretekové oblečenie, 2. vrstva – z vetru vzdorného materiálu.
 • Minimálne 3 vrstvy oblečenia hornej časti tela s dlhými rukávmi presnej veľkosti pretekára: 1. vrstva – pretekové oblečenie, 2. vrstva – teplého oblečenia s dlhým rukávom, 3. vrstva – z vetru vzdorného materiálu s dlhým rukávom.
 • Lavínový prístroj: musí byť funkčný a vybavený štandardnou funkciou hľadania a vysielania na frekvencii 457 kHz. Každý pretekár musí mať lavínový prístroj pevne prichytený na tele a skrytý pod vrstvami oblečenia. Pretekár musí mať lavínový prístroj zapnutý počas celého preteku. Ak pretekár zistí počas preteku, že jeho lavínový prístroj nefunguje, je povinný nahlásiť to na najbližšej kontrole. Organizátor spoločne s hlavným rozhodcom rozhodnú o nasledovnom pokračovaní pretekára.
 • Lavínová sonda v prípade, že sa podujatie koná mimo zjazdovej trate s dĺžkou min. 2,00 m.
 • Lavínová lopatka: rozmerov min. 20 x 20 cm s rúčkou a celkovou dĺžkou min. 50 cm a musí byť certifikovaná výrobcom. Lavínová lopatka nesmie byť upravovaná, pretekár zodpovedá za jej funkčnosť. Povinnosť nosiť lopatku platí pre preteky vo voľnom teréne mimo zjazdovky.
 • Batoh s možnosťou upevnenia lyží a veľkosti min. 20 l.
 • Prilba je povinná počas celého preteku a musí zodpovedať norme EN 12492 (UIAA106).
 • Rukavice
 • Lyžiarska čiapka alebo čelenka
 • Hliníková fólia minimálne 1,8 m².
 • Lekárnička – 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka
 • Mobilný telefón s nabitou batériou (číslo, ktoré pretekár uviedol pri registrácií)
 • Tekutiny podľa vlastnej potreby
 • Horolezecký čakan s min. dĺžkou 40 cm s UIAA certifikátom
 • Pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekárovu lyžiarku bez upravovania aj s bezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA certifikát. Ak stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe.
 • UIAA certifikovaná horolezecká sedačka bez modifikácii a upravovania.
 • via ferrata set UIAA certifikovaný (môžu byť 2 šité slučky s min. nosnosťou 22 KN o min. dĺžke 120cm. + 2 horolezecké karabíny s min. nosnosťou 22 kN UIAA, z toho 1 zámková).

      !!! UPOZORNENIE:  FINÁLNA PODOBA VÝSTROJE BUDE V DEŇ  PRETEKU (v rámci prezentácie trate) OZNÁMENÁ CELÉMU ŠTARTOVÉMU POLU !!!


 • Výstroj poskytnutá organizátorom
  • Organizátor zabezpečí štartovné čísla, ktoré nesmú byť poškodené
  • Štartovné čísla musia mať pretekári umiestnené viditeľne na batohu
  • Organizátor môže zabezpečiť elektronické vybavenie (čip a pod.), ktoré môže byť použité ako časomiera a zároveň bude slúžiť pre kontrolu výsledkov pretekov
  • Ďalší materiál, ktorý nie je zahrnutý v oficiálnych pravidlách a ktorý organizátor požaduje, musí byť poskytnutý organizátorom

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť aký materiál sa bude počas pretekov používať. Zároveň si vyhradzuje právo zamietnuť alebo požadovať vymenenie výstroje ak je chybná alebo nevhodná. Pretekár je zodpovedný za vlastnú výstroj a musí dohliadať, aby bola funkčná a v súlade s pravidlami. V cieli sa kontroluje výstroj u všetkých pretekárov. Všetok materiál musí byť certifikovaný výrobcom.


BEZPEČNOSŤ

Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a riadi sa v každom okamihu pokynmi organizátorov! Každý pretekár je povinný pri prezentácii doložiť podpísané prehlásenie, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci pre záťaž , ktoré skialpinistické podujatia vyžadujú. Prehlásenie je nutné si stiahnuť v časti REGISTRÁCIA.

POISTENIE

“ Na území SR podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté – deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony). Pre zlepšenie infomovania verejnosti o predajných miestach poistenia sme zriadili nasledujúci zoznam: viac na www.hzs.sk/poistenie “  (zdroj: www.hzs.sk)

Preteky  Terénny vertikal  sú v zmysle §9 uvedeného zákona nahlásené organizácii HZS. Každý účastník je povinný mať so sebou kompletnú povinnú výbavu (viď. Povinná výstroj a materiál) a byť poistený pre termín konania preteku (10. februára 2019) vhodným typom poistenia. Poistenie musí pokrývať náklady na zásah HZS a musí sa vzťahovať na organizované verejné športové a turistické podujatia. Vo výlukách z poistenia by nemali byť uvedené športové preteky alebo športová činnosť.

UPOZORNENIE:  Výber vhodného druhu poistenia a overenie jeho aplikovateľnosti pre  Terénny vertikal 2019  je na zodpovednosti každého účastníka pretekov. Informácie o poistení na tejto stránke sú informatívneho charakteru a organizátor v žiadnom prípade nezodpovedá za typ poistenia, ktoré si účastník uzatvorí pred pretekmi !


DOPING

Doping je striktne zakázaný !!!


DISKVALIFIKÁCIA A PENALIZÁCIA

/ Riadi sa pravidlami ISMF na aktuálnu sezónu 2019 /

 • Obdržanie externej pomoci: pomoc pri výstupoch alebo zjazdoch = diskvalifikácia. Za externú pomoc sa nepovažuje výmena zlomenej paličky a lyže.
 • Pretekár musí na každom stanovišti položiť obidve palice na zem a následne si ich môže vziať až po ukončení manipulácie s výstrojov = 1 trestná minúta
 • Pred odjazdom do zjazdu si musí pásy zbaliť, tak aby nevytŕčali z pod oblečenia = 1 trestná minúta
 • Akákoľvek chýbajúca výstroj na kontrole alebo v cieli = 3 trestné minúty
 • Nápoje alebo jedlo podané mimo určenej zóny alebo iné formy pomoci posúdené porotou = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu. Za cudziu pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci.
 • Pozitívny dopingový nález = diskvalifikácia.
 • Zanechanie materiálu alebo odpadkov = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Kráčanie bez lyží alebo korčuľovanie na paralelnej trati, nenalepenie alebo nezlepenie si pásov, nerešpektovanie príkazov organizátora a nepoužitie povinnej výstroje na určených miestach = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nerešpektovanie značenia trate = od 5 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Nedodržiavanie pravidiel fair-play = od 3 trestných minút po diskvalifikáciu.
 • Chýbajúce lyže, prilba, topánky, lavínový prístroj /vypnutý, chýbajúci, nefunkčný/ = diskvalifikácia.
 • Vážne ohrozenie prírody = diskvalifikácia.
 • Ak pretekár neprejde cez kontrolu = diskvalifikácia.
 • Zlyhanie pri dodržiavaní bezpečnostných pravidiel = diskvalifikácia.
 • Akákoľvek akcia znamenajúca priamo nebezpečenstvo alebo ohrozovanie bezpečia, neposkytnutie prvej pomoci počas pretekov = diskvalifikácia.

PROTESTY

Všetky protesty musia byť v písomnej forme odovzdané organizátorom max. do 15 minút po zverejnení predbežných výsledkov. Čas, kedy budú následne zverejnené výsledky v prípade prijatia protestu, musí byť vopred oznámený organizátorom. Diskusie budú prebiehať na mieste určenom organizátorom. Všetky pripomienky musia byť doložené čiastkou 10 EUR, ktorá však nebude vrátená v prípade nepriaznivého výsledku. Protesty sa podávajú jednotlivo za každého pretekára alebo družstvo. Protest musí byť rozhodnutý max. do 1 hodiny.


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate, prípadne zrušenie pretekov a to vplyvom nepriaznivého počasia v deň konania pretekov, alebo vplyvom nevhodných podmienok vo viacerých miestach trate.